Υπεύθυνος Μαθήματος:ΒαταβάληςΚωνσταντίνος


Εργαστηριακοί Συνεργάτες:


Υπεύθυνος εργαστηρίου: Τάτση Κωσταντίνα

Συνεργάτες: Σταύρου Εντλίρα

 

Σκοπός του εργαστηρίου


Η εισαγωγή στη σκέψη και τη λογική γύρω από τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Περιγραφή και παρουσίαση των βημάτων για την υλοποίηση τελικού προιόντος από το πρώτο στάδιο του σχηματικού, στο στάδιο της διάταξης και συνδεσμολογίας επί του τυπωμένου κυκλώματος, έως και την ολοκλήρωση της κατασκευής με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Αρχές και τεχνικές σχεδίασης ηλεκτρονικών και τυπωμένων κυκλωμάτων. Συμβολισμοί τυπωμένων κυκλωμάτων και εξαρτημάτων. Διδαχή σχεδιαστικού προγράμματος για δημιουργία σχηματικών, παράταξης και συνδεσμολογίας τυπωμένων κυκλωμάτων. Δημιουργία ηλεκτρονικής κατασκευής. Τεχνικές εξομοίωσης αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων με τη βοήθεια Η/Υ και σχεδιαστικών πακέτων.


Ενδεικτική Βιβλιογραφία:


Σημειώσεις σχεδιαστικού πακέτου Orcad 9.2 & Orcad 10.