Υπεύθυνος Μαθήματος:ΒαταβάληςΚωνσταντίνος


Εργαστηριακοί Συνεργάτες:


Υπεύθυνος εργαστηρίου: Ματθές Δημήτριος

Συνεργάτες:
Δαμιανάκης Κωνσταντίνος
Κάντσεβα Μαρία
Κονόμη Ειρήνη

 

Σκοπός του εργαστηρίου


Η Διαχείριση Έργου είναι υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Έχει ως κύριο σκοπό να διδάξει τις βασικές αρχές Διαχείρησης Έργου καθώς και να εμβαθύνει στη χρήση και λειτουργία των αντίστοιχων προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα από όλες τις εταιρείες και επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

Οδηγίες


Για να περάσει κάποιος επιτυχώς το μάθημα θα πρέπει να συγκεντρώνει βαθμολογία 5 και άνω καθώς και να έχει παρακολούθησει το 80% των εργαστηριακών μαθημάτων.
Η βαθμολογία του εργαστηρίου διαμορφώνεται από τις παρακάτω βαρύτητες:


Ασκήσεις:

40%

Εργασία εξαμήνου:

20%

Τελική εξέταση:

40%