Υπεύθυνος Μαθήματος:ΒαταβάληςΚωνσταντίνος


kova@teipir.gr

 


Υπεύθυνοι εργαστηρίου:

 

Σύγχρονης Σχεδίασης : Καμπούρης Χρήστος

aims_019@yahoo.gr


Ηλεκτρονικής Κατασκευής : Τάτση Κωσταντίνα

elect_struct@yahoo.gr


Διαχείρισης Έργου : Ματθές Δημήτριος

diaxerg@gmail.com